Logo Johan Kolman - en
Portret van  havikstarsel David

Portrait of Goshawk tiercel David

Gouache, 29 cm x 41 cm

Commissioned by mr. J. Staal